מקומות נגועים

הרשימה המלאה (מתעדכנת) מקומות נגועים, בו הסתובבו נשאי הנגיף, כל מי שנוכח במקומות אלו בזמן המצויין במשך למעלה מ-15 דק', חלה עליו חובת הבידוד. להנחיות לבידוד לחץ כאן.

0

למשך

יום

00/00/0000

עד לתאריך:

00:00

בשעה:

חובת בידוד

על פי חוק, מוטלת עליך חובת בידוד, יש להיכנס לבידוד לתקופה הזו >>

אי ציות להנחיה זו משמעותה עבירה פלילית, ועומדת תחת אכיפת המשטרה.

יש לדווח על  כניסתך לבידוד כאן

להנחיות כיצד עושים בידוד לחץ כאן

שלח עמוד זה לחבר